söndag, november 17

Photowalk Göteborg: Svängbroar på Vallgraven

Vallgraven och Stora Hamnkanalen var från början viktiga för att försörja staden och för handeln mellan olika länder. När man under 1800-talet behövde stabila broar över kanalerna, konstruerade man flera svängbroar. Några av dem finns kvar till dags datum, även om det inte är helt säkert att de fortfarande går att öppna.


Nästa photowalk: 14 december 2013 där temat är ”Ljusstråket mellan Lilla Bommen och Liseberg”

Foto: Herbert Kårlin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar