söndag, november 3

Photowalk Göteborg: Oljehamnen i Göteborg

Varje år anlöper 2500 tankfartyg med cirka 20 miljoner ton olja till Göteborgs oljehamn. När man betraktar hamnen på andra sidan av Göta älv genom Thomas Lejons foto, så försvinner raffinaderierna i fjärran och molnen över Hisingen dominerar. Även älven verkar på så sätt mycket bredare än i verkligheten.


Nästa photowalk: 16 november 2013 där temat är ”Längs Gustav II Adolfs Vallgrav”

Foto: Thomas Lejon

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar