lördag, november 9

Photowalk Göteborg: Rosenlundskanalen och staden inom Vallgraven

När man raserade befästningsvallarna i Göteborg i början av 1800-talet, förlorade Vallgraven sin sicksackform och fick en rakare väg som vi hittar nufördiden. I stället för Vallgraven fick kanalen namnet Rosenlundskanalen. Där kanalen möter Göta älv finns det även en gammal öppningsbar bro från denna epoken.


Nästa photowalk: 16 november 2013 där temat är ”Längs Gustav II Adolfs Vallgrav”

Foto: Herbert Kårlin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar