torsdag, november 28

Photowalk Göteborg: Stora Nygatan i Göteborg

Stora Nygata längs Vallgraven är 530 meter lång. Innan husen byggdes fick gatan namnet Strandgatan, men det ändrades när man byggde de första husen år 1850. Redan 1852 fick gatan sitt nuvarande namn. Längs Vallgraven fanns under 1900-talet många betydande företag. Idag finns det bara några gamla hus som speglar den gamla tiden. Ett av dem plåtade Irene Hugosson under fotvandringen längs Vallgraven.


Nästa photowalk: 14 december 2013 där temat är ”Ljusstråket mellan Lilla Bommen och Liseberg”

Foto: Irene Hugosson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar