söndag, november 10

Photowalk Göteborg: Broar över Rosenlundskanalen

De flesta broarna över Rosenlundskanalen byggdes under 1800-talet och är öppningsbara. Grönområdet på den ena sidan kommer från de raserade befästningsvallarna och befästningarna. Den andra sidan var Gustav II Adolfs stad efter holländsk modell. Vallgraven används inte bara för att skydda staden mot fiender utan också för att försörja staden.


Nästa photowalk: 16 november 2013 där temat är ”Längs Gustav II Adolfs Vallgrav”

Foto: Herbert Kårlin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar