tisdag, november 19

Photowalk Göteborg: Slussbron vid Drottningtorget

Slussbron går över den nya Fattighuskanalen som förbinder Mölndalsån med Stora Hamnkanalen. Den 900 meter långa kanalen bytte namn flera gånger. I början pratade man om Gullbergs kanal och senare kallade man den för ”Möndahls Canal”. En nästan dramatisk effekt ger Helge Andersson sitt foto när han ger bron en dominans med regnmolnen som drar in över Göteborg.


Nästa photowalk: 14 december 2013 där temat är ”Ljusstråket mellan Lilla Bommen och Liseberg”

Foto: Helge Andersson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar