torsdag, november 21

Photowalk Göteborg: Flickan och sjötrollen

Flickan med de tre sjötrollen är en fontän i Kungsparken som installerades 1919 på Floras kulle, parkens högsta punkt. Konstnären Ivar Johnsson använde svart granit till skulpturen för att visa flickans rädsla, men hon behöver inte vara rädd då de skandinaviska sjötrollen inte är farliga för människor.


Nästa photowalk: 14 december 2013 där temat är ”Ljusstråket mellan Lilla Bommen och Liseberg”

Foto: Sanujeet Puhan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar