måndag, november 25

Photowalk Göteborg: Simulerad hastighet efter photowalken

Längs Vallgraven finns det inga bussar. Vid slussen byggde man en kanal som förbinder Vallgraven med den Stora Hamnkanalen, den största och viktigaste kanalen från det Gamla Göteborg. Lena Björndahl fångade efter fotopromenaden vid Tyska bron en buss som ”flyger” förbi, med en hastighet att man bara ser några ljusstråk.


Nästa photowalk: 14 december 2013 där temat är ”Ljusstråket mellan Lilla Bommen och Liseberg”

Foto: Lena Björndahl

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar