onsdag, november 20

Photowalk Göteborg: Nya Posthuset i Göteborg

Nya Posthuset i Göteborg var klart år 1925 och byggdes långt efter Vallgraven blev övertäckt till Lilla Bommen. Innan huset 2012 förvandlades till ett hotell, var byggnaden redan ett byggnadsminne. Fasaden och kassahallen behåller därför det nuvarande utseendet. Innan man kunde bygga Posthuset rev man den gamla fattigvårdsanstalten som låg där tidigare. Posthuset, numera hotellet, bärs av 6200 pålar á 16 meter.


Nästa photowalk: 14 december 2013 där temat är ”Ljusstråket mellan Lilla Bommen och Liseberg”

Foto: Irene Hugosson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar