lördag, november 23

Photowalk Göteborg: Kungsparken vid Vallgraven

Kungsparken tillhör Göteborgs parkgördel som finns längs Vallgraven. Parken anlades mellan 1839 och 1861 och skulle inte bara bli en vanlig park. Trädgårdsmästaren planterade många olika nordiska träd i kungsparken. Idag vill Göteborgs stad förnya parken och de har redan fällt några av de över hundra år gamla träden. Janne Sterner visar ett av träden som är en symbol från den gamla tiden och som kanske också snart försvinner som de andra träden.


Nästa photowalk: 14 december 2013 där temat är ”Ljusstråket mellan Lilla Bommen och Liseberg”

Foto: Janne Sterner

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar