lördag, december 7

Photowalk Göteborg: Vallgraven och Kungsportsbron

När Göteborg byggdes var Vallgraven vid Kungsportsbron gränsen mellan stad och landsbygd. Julia Reinhard visar på sitt foto en del av Göteborg som inte ens är 100 år gammal och var i början av 1900-talet Göteborgs paradgata, Kungsportsavenyn. Konstmuseet högst upp på Avenyn byggdes till Göteborgsutställningen år 1923. Idag är Avenyn den viktigaste gatan för Göteborgs nattliv.


Nästa photowalk: 14 december 2013 där temat är ”Ljusstråket mellan Lilla Bommen och Liseberg”

Foto: Julia Reinhart

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar