torsdag, december 5

Photowalk Göteborg: Träd och grönområden längs Vallgraven

Reden när Gustav II Adolf anlade Göteborg tänkte han också på träd. När man rev fästningarna separerade man det gamla Göteborg och det nuvarande Göteborg genom ett grönområde som idag är Kungsparken, Allén och Trädgårdsföreningen. De viktigaste och vanligaste träden i Göteborg var lindar. Ofta kom de från Bohuslän där det finns en egen art av lind som även exporteras till andra länder. Helge Andersson visar träden utan löv på sitt foto så att man tydligt ser att de väntar på vintern.


Nästa photowalk: 14 december 2013 där temat är ”Ljusstråket mellan Lilla Bommen och Liseberg”

Foto: Helge Andersson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar