lördag, december 21

Photowalk Göteborg: En decembernatt vid Centralstationen

Människor kommer och går dag som natt vid Centralstationen för att gå till eller från ett tåg. Bara ett nattfoto gör det möjligt att se passagerarna strömma in och ut från byggnaden. Helge Andersson visar inte bara rörelsen vid ingången utan också den blå julbelysningen som finns på många av stadens byggnader.


Nästa photowalk: 18 januari 2014 där temat är ”Längs Göta älv, från Lindholmen till Eriksberg”

Foto: Helge Andersson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar