torsdag, december 19

Photowalk Göteborg: Natt vid Stora Hamnkanalen

Den Stora Hamnkanalen påbörjades redan 1620 under ledning av två hölländare som hade erfarenhet av att bygga kanaler. Kristina Johansson visar kanalen från Lejontrappan mot Lilla Torget. Där man ser speglingar av gatlyktor låg under 1900-talet många båtar som gav liv till Stora Hamnkanalen. Innan jul får broarna över kanalen en julbelysning som inte är röd som i andra städer utan den strålar i ett kallt blått sken.


Nästa photowalk: 18 januari 2014 där temat är ”Längs Göta älv, från Lindholmen till Eriksberg”

Foto: Kristina Johansson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar