måndag, december 9

Photowalk Göteborg: Pedagogen i Göteborg

Under 1600-talet fanns varken Sociala Huset eller Pedagogen. Här i utkanten av det gamla Göteborg låg bastionen Carolus Dux. Mellan 1849 och 1855 byggdes på bastionen Göteborgs första sjukhus som senare blev Sociala Huset och 2006 flyttade Pedagogen in. Efter ritningarna skulle byggnaden vara en ellips, men när pengarna tog slut, blev det bara den halva ellips som vi ser idag.


Nästa photowalk: 14 december 2013 där temat är ”Ljusstråket mellan Lilla Bommen och Liseberg”

Foto: Herbert Kårlin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar