torsdag, oktober 17

Photowalk Göteborg: Vasagatan, en gata med historia

Vasagatan är inte bara huvudgata i stadsdelen Vasastaden, med den gamla universitetsbyggnaden,  är den en av den vackraste gatorna i Göteborg. Och en av de mest frekventerade gatorna i staden med sin gågata, cykelbana och spårvagnarna som åker fram och åter. De flesta byggnaderna på båda sidorna av Vasagatan är byggda i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet.


Nästa photowalk: 19 oktober 2013 där temat är ”Från Tångudden till Klippans Kulturreservat”

Foto: Herbert Kårlin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar