lördag, oktober 26

Photowalk Göteborg: Nya Älbsborg fästning i motljus

Från Tångudden har man en bra vy över Nya Älsborg fästning som börjades att byggas 1653 för att försvara staden mot den danska flottan. Janne Sterner fångade vid photowalken ”Från Tångudden till Klippans Kulturreservat” fästningen på ett annorlunda sätt som förenar en historisk byggnad med tidsströmningen. Hans foto ger en idé om hur hamninloppet skall förändras de följande åren.


Nästa photowalk: 16 november 2013 där temat är ”Längs Gustav II Adolfs Vallgrav”

Foto: Janne Sterner

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar