söndag, oktober 27

Photowalk Göteborg: Tång, dåtidens rikedom

Tångudden var tidigare känt för tången som kom med vinden till stranden vid Göta älv.  Den torkade tången köpte bönderna i Göteborgsområdet. Thomas Lejon fångar den gamla tiden när han väljer svart-vitt för sina foto vid fotovandringen ”Från Tångudden till Klippans Kulturreservat”.


Nästa photowalk: 16 november 2013 där temat är ”Längs Gustav II Adolfs Vallgrav”

Foto: Thomas Lejon

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar