onsdag, oktober 2

Photowalk Göteborg: Haga Nygata från ett barns horisont

När man promenerar som vuxen längs Haga Nygata, tänker man inte på att ett barn ser gatan med andra ögon. En fotograf kan ta ett foto som ger oss tillbaka ”barnaögonen” och vi upptäcker att världen inte ser likadan ut för alla.


Nästa photowalk: 19 oktober 2013 där temat är ”Från Tångudden till Klippans Kulturreservat”

Foto: Herbert Kårlin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar