tisdag, oktober 1

Photowalk Göteborg: Cykel och promenadstråk på Vasagatan

Vasagatan med sin vackra allé av lindträd i mitten av gatan, är ett stråk där cyklister såväl som fotgängare frekventerar dagligen.

Park och Naturförvaltingen planerar att fälla alla lindar och förstöra biotoper för fåglar, bin och otaliga insekter. Tack vare kraftiga protester avbröts fällningen tillfälligt.


Nästa photowalk: 19 oktober 2013 där temat är ”Från Tångudden till Klippans Kulturreservat”

Foto: Irene Kårlin
Irenes blogg: Tillbaka i Göteborg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar