fredag, september 13

Photowalk Göteborg: Upptäcka Göteborgs själ

Under en photowalk upptäcker man många olika sidor av Göteborg. Om man vill fånga stadens själ med bara en enda bild, så upptäcker man snabbt att en bild inte visar tillräckligt, den speglar bara en bråkdel av stadens själ. Innan vi kan fånga Göteborgs själ måste vi fundera på vad som tillhör själen och hur vi kan fånga så mycket som möjligt på ett enda foto.Nästa photowalk: 28 september 2013, där temat är ”tre miljöer - samma stad” 

Copyright: Herbert Kårlin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar