tisdag, september 17

Photowalk Göteborg: upptäck båtlivet året runt

Båtlivet är i Göteborg ett av de största fritidsintressena. Följer man en photowalk, så upptäcker man att denna fritidsaktivitet visar sina spår nästan överallt i Göteborg och att man kan se på båtar ur många olika synvinklar som är intressant för en fotograf att ta en bild av. Göteborg präglas av vatten och båtar, både ute till havs och på land.


Nästa photowalk: 28 september 2013, där temat är ”tre miljöer - samma stad”

Copyright: Herbert Kårlin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar