lördag, september 7

Photowalk Göteborg: Den magiska sekunden

Varje fotograf måste inte bara se att omvärlden förändras ibland på en sekund, en fotograf måste i samma sekund ta ett foto så att denna sekund blir bevarad. På varje photowalk finns det några sekunder i vilken en deltagare kan ta ett enastående foto, därför att alla andra letar efter ett motiv eller har ögonen på ett annat ställe. Men om man bara tittar så försvinner lätt den magiska sekunden.


Nästa photowalk: 28 september 2013 - Temat: ”tre miljöer - samma stad”

Copyright: Herbert Kårlin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar