måndag, september 9

Photowalk Göteborg: Djur och småkryp i staden

Inte många fotografer som gör en photowalk i en grön stad som Göteborg funderar på att staden också har ett mycket rikt djurliv. Om man väljer de rätta vägarna upptäcker man hundratals av insekter, fåglar och andra djur som garanterar att alla växterna i Göteborg kan överleva. Utan djur i en stad skulle det bli en asfaltsöken. För att hitta djurlivet i Göteborg är det bara att öppna ögonen.Nästa photowalk: 28 september 2013, där temat är ”tre miljöer - samma stad”

Copyright: Herbert Kårlin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar