lördag, november 30

Photowalk Göteborg: Gatlyktor längs Vallgraven

Att ljuset spelar en viktig roll i Göteborg, särskilt under hösten och vintern, upptäcker man i hela staden och höjdpunkten är Julen. Den som betraktar gatlyktorna längs Vallgraven litet närmare, ser att många stolpar till belysningen är ett konstverk. Några av dem är nästan hundra år gamla och berättar en del av Göteborgs historia.


Nästa photowalk: 14 december 2013 där temat är ”Ljusstråket mellan Lilla Bommen och Liseberg”

Foto: Janne Sterner

fredag, november 29

Photowalk Göteborg: Feskekôrka vid Rosenlundskanalen

Feskekôrkan byggdes 1874 och blev från första dagen en sevärdhet därför att arkitekten skapade ingen vanlig fiskhall utan en ”kyrka”. I början fanns det inte många fiskare som hade råd att hyra en plats i Feskekôrka och fortsatte att sälja fisk och skaldjur längs kajen. Av hälsoskäl bestämde Göteborg år 1923 att all fisk måste säljas inomhus och fiskarna var tvungen att flytta in eller sälja fångsten på ett annat ställe.


Nästa photowalk: 14 december 2013 där temat är ”Ljusstråket mellan Lilla Bommen och Liseberg”

Foto: Paula Nilzén

torsdag, november 28

Photowalk Göteborg: Stora Nygatan i Göteborg

Stora Nygata längs Vallgraven är 530 meter lång. Innan husen byggdes fick gatan namnet Strandgatan, men det ändrades när man byggde de första husen år 1850. Redan 1852 fick gatan sitt nuvarande namn. Längs Vallgraven fanns under 1900-talet många betydande företag. Idag finns det bara några gamla hus som speglar den gamla tiden. Ett av dem plåtade Irene Hugosson under fotvandringen längs Vallgraven.


Nästa photowalk: 14 december 2013 där temat är ”Ljusstråket mellan Lilla Bommen och Liseberg”

Foto: Irene Hugosson

onsdag, november 27

Photowalk Göteborg: Hög hastighet vid Vallgraven

En fotovandring genom Göteborg ger deltagarna många möjligheter att öva på street photography. Bland hundratals motiv längs Vallgraven valde Helge Andersson att visa hur man visar hastighet på bild. Omgivningen försvinner i oskärpa och tiden runt cykeln verkar stå still.


Nästa photowalk: 14 december 2013 där temat är ”Ljusstråket mellan Lilla Bommen och Liseberg”

Foto: Helge Andersson

tisdag, november 26

Photowalk Göteborg: Tomma cykelställ vid Vallgraven

Göteborg har skapat sig ett rykte som en cykelstad och man har investerat i många cykelställ runt om i staden. Med Feskekôrka på motsatta sidan av Vallgraven står det några cykelställ som ingen använde denna lördag när vi gick vår Photowalk längs Vallgraven. Under vanliga arbetsdagar hittar man här nästan inga tomma cykelställ.


Nästa photowalk: 14 december 2013 där temat är ”Ljusstråket mellan Lilla Bommen och Liseberg”

Foto och text: Irene Kårlin

måndag, november 25

Photowalk Göteborg: Simulerad hastighet efter photowalken

Längs Vallgraven finns det inga bussar. Vid slussen byggde man en kanal som förbinder Vallgraven med den Stora Hamnkanalen, den största och viktigaste kanalen från det Gamla Göteborg. Lena Björndahl fångade efter fotopromenaden vid Tyska bron en buss som ”flyger” förbi, med en hastighet att man bara ser några ljusstråk.


Nästa photowalk: 14 december 2013 där temat är ”Ljusstråket mellan Lilla Bommen och Liseberg”

Foto: Lena Björndahl

söndag, november 24

Photowalk Göteborg: Skräp längs Vallgraven

Även om Göteborg varje år organiserar flera kampanjer för att minska nedskräpningen i staden, så hittar man tomburkar, fimpar och annat skräp, året runt, på gator och i parker. Julia Reinhart visar att skräpet längs Vallgraven kan vara ett budskap och förmedla en estetik. Hon visar att en fotograf ofta ser omvärlden på ett annat sätt.


Nästa photowalk: 14 december 2013 där temat är ”Ljusstråket mellan Lilla Bommen och Liseberg”

Foto: Julia Reinhart

lördag, november 23

Photowalk Göteborg: Kungsparken vid Vallgraven

Kungsparken tillhör Göteborgs parkgördel som finns längs Vallgraven. Parken anlades mellan 1839 och 1861 och skulle inte bara bli en vanlig park. Trädgårdsmästaren planterade många olika nordiska träd i kungsparken. Idag vill Göteborgs stad förnya parken och de har redan fällt några av de över hundra år gamla träden. Janne Sterner visar ett av träden som är en symbol från den gamla tiden och som kanske också snart försvinner som de andra träden.


Nästa photowalk: 14 december 2013 där temat är ”Ljusstråket mellan Lilla Bommen och Liseberg”

Foto: Janne Sterner

fredag, november 22

Photowalk Göteborg: Teaterbron blir Kungsportsbron

Kungsportsbron var tidigare gränsen till staden och en del av befästningen som låg runt Göteborg. Den första stenbron kom år 1811 och fick namnet Gamleportsbron. När Stora Teatern blev klar den 15 september 1859 fick bron namnet Teaterbron. Den aktuella Kungaportsbron invigdes den 14. augusti 1901 av kung Oscar II. Namnet fick bron efter den gamla Kungsporten som revs 1839.


Nästa photowalk: 14 december 2013 där temat är ”Ljusstråket mellan Lilla Bommen och Liseberg”

Foto: Paula Nilzén

torsdag, november 21

Photowalk Göteborg: Flickan och sjötrollen

Flickan med de tre sjötrollen är en fontän i Kungsparken som installerades 1919 på Floras kulle, parkens högsta punkt. Konstnären Ivar Johnsson använde svart granit till skulpturen för att visa flickans rädsla, men hon behöver inte vara rädd då de skandinaviska sjötrollen inte är farliga för människor.


Nästa photowalk: 14 december 2013 där temat är ”Ljusstråket mellan Lilla Bommen och Liseberg”

Foto: Sanujeet Puhan

onsdag, november 20

Photowalk Göteborg: Nya Posthuset i Göteborg

Nya Posthuset i Göteborg var klart år 1925 och byggdes långt efter Vallgraven blev övertäckt till Lilla Bommen. Innan huset 2012 förvandlades till ett hotell, var byggnaden redan ett byggnadsminne. Fasaden och kassahallen behåller därför det nuvarande utseendet. Innan man kunde bygga Posthuset rev man den gamla fattigvårdsanstalten som låg där tidigare. Posthuset, numera hotellet, bärs av 6200 pålar á 16 meter.


Nästa photowalk: 14 december 2013 där temat är ”Ljusstråket mellan Lilla Bommen och Liseberg”

Foto: Irene Hugosson

tisdag, november 19

Photowalk Göteborg: Slussbron vid Drottningtorget

Slussbron går över den nya Fattighuskanalen som förbinder Mölndalsån med Stora Hamnkanalen. Den 900 meter långa kanalen bytte namn flera gånger. I början pratade man om Gullbergs kanal och senare kallade man den för ”Möndahls Canal”. En nästan dramatisk effekt ger Helge Andersson sitt foto när han ger bron en dominans med regnmolnen som drar in över Göteborg.


Nästa photowalk: 14 december 2013 där temat är ”Ljusstråket mellan Lilla Bommen och Liseberg”

Foto: Helge Andersson

måndag, november 18

Photowalk Göteborg: Spöfiske vid Vallgraven

På Stora Nygatan är det inte lätt att hitta en plats för att stå och fiska, men den här mannen fann en plats på en smal stenbelagd kant bakom den tjocka kättingen som avgränsade mot vattnet, mittemot Trädgårdsföreningen. Om han fick napp förtäljer inte historien men det gällde att akta sig, när han svingade sitt fiskespö, så att man inte fastnade på krogen istället för fisken.


Nästa photowalk: 14 december 2013 där temat är ”Ljusstråket mellan Lilla Bommen och Liseberg”

Foto och text: Irene Kårlin

söndag, november 17

Photowalk Göteborg: Svängbroar på Vallgraven

Vallgraven och Stora Hamnkanalen var från början viktiga för att försörja staden och för handeln mellan olika länder. När man under 1800-talet behövde stabila broar över kanalerna, konstruerade man flera svängbroar. Några av dem finns kvar till dags datum, även om det inte är helt säkert att de fortfarande går att öppna.


Nästa photowalk: 14 december 2013 där temat är ”Ljusstråket mellan Lilla Bommen och Liseberg”

Foto: Herbert Kårlin

lördag, november 16

Photowalk Göteborg: Storan och Vallgraven på morgonen

När man byggde Storan vid Vallgraven så fick den namnet Nya Teatern och var inspirerad av Dresdens Hovteater. Ekonomisk var Storan aldrig en succé, men när man promenerar tidigt på morgonen längs kanalen, så förstår man varför det blev ”Storan” för Göteborg. På Storan uppträdde också några av Göteborgs största artister.


Nästa photowalk: 16 november 2013 där temat är ”Längs Gustav II Adolfs Vallgrav”

Foto: Herbert Kårlin

fredag, november 15

Photowalk Göteborg: Djurfotografi i stadsmiljö

Göteborg har stora grönområden längs Vallgraven. När man promenerar med kameran i handen längs vattnet, så finns det, året runt, många olika djur att fotografera i stadsmiliön. Även om kajor, duvor och måsar dominerar, så hittar man också många olika småkryp som är tacksamma att ta bilder på med en makroutrustning.


Nästa photowalk: 16 november 2013 där temat är ”Längs Gustav II Adolfs Vallgrav”

Foto: Herbert Kårlin

torsdag, november 14

Photowalk Göteborg: Slussen och Fattighuskanalen

Fattighuskanalen och de första slussarna till Vallgraven byggdes 50 år efter det att Göteborg grundades. Vallgraven fortsatte direkt till Lilla Bommen och till 1872 fanns det vid slussen en vattenkvarn. Sedan flyttade man Fattighuskanalen med slussen söderut och kanalen till Lilla Bommen förvandlades till Drottningtorget, Nordstan och Göta älvbron.


Nästa photowalk: 16 november 2013 där temat är ”Längs Gustav II Adolfs Vallgrav”

Foto: Irene Kårlin

onsdag, november 13

Photowalk Göteborg: Aktivitet vid Lilla Bommen

Ett foto visar inte alltid samma bild som ögonen ser. Även om Lilla Bommen inte har mycket aktivitet under november, så kan en fotograf välja en vinkel som ger ett helt annat intryck. När Gustav II Adolf byggde Göteborg låg staden mellan Rosenlundskanalen och Lilla Bommen och länge hade båda två ställena en tullstation.


Nästa photowalk: 16 november 2013 där temat är ”Längs Gustav II Adolfs Vallgrav”

Foto: Herbert Kårlin

tisdag, november 12

Photowalk Göteborg: Hisingen sett från Rosenlundskanalen

När Holländarna började att gräva Rosenlundskanalen, fanns det på Hisingssidan bara några entaka hus och området räknades inte som Göteborg. Idag är Hisingen hälften av Göteborgs storlek och ett av Göteborgs viktigaste utvecklingsområde för nya bostäder. Fram till freden i Roskilde år 1658 tillhörde den största delen av Hisingen Norge.


Nästa photowalk: 16 november 2013 där temat är ”Längs Gustav II Adolfs Vallgrav”

Foto: Herbert Kårlin

måndag, november 11

Photowalk Göteborg: Speglingar i Rosenlundskanalen

En fotograf som promenerar längs Rosenlundskanalen hittar nästan alltid en chans att fota en reflexion av verkligheten. När man riktar sitt objektiv mot vattnet, så kan man fånga speglingar av hus, träd och bilar, bilder som kommer från landet som Alice i underlandet upptäckte. De som ser spegelbilder från Rosenlundskanalen har svårt att känna igen var bilden är tagen.


Nästa photowalk: 16 november 2013 där temat är ”Längs Gustav II Adolfs Vallgrav”

Foto: Herbert Kårlin

söndag, november 10

Photowalk Göteborg: Broar över Rosenlundskanalen

De flesta broarna över Rosenlundskanalen byggdes under 1800-talet och är öppningsbara. Grönområdet på den ena sidan kommer från de raserade befästningsvallarna och befästningarna. Den andra sidan var Gustav II Adolfs stad efter holländsk modell. Vallgraven används inte bara för att skydda staden mot fiender utan också för att försörja staden.


Nästa photowalk: 16 november 2013 där temat är ”Längs Gustav II Adolfs Vallgrav”

Foto: Herbert Kårlin

lördag, november 9

Photowalk Göteborg: Rosenlundskanalen och staden inom Vallgraven

När man raserade befästningsvallarna i Göteborg i början av 1800-talet, förlorade Vallgraven sin sicksackform och fick en rakare väg som vi hittar nufördiden. I stället för Vallgraven fick kanalen namnet Rosenlundskanalen. Där kanalen möter Göta älv finns det även en gammal öppningsbar bro från denna epoken.


Nästa photowalk: 16 november 2013 där temat är ”Längs Gustav II Adolfs Vallgrav”

Foto: Herbert Kårlin

fredag, november 8

Photowalk Göteborg: Spår i sanden

Vid Tångudden finns det några sandstränder. En del av dem är inte så lättillgängliga för vandrare. De svåråtkomliga stränderna är inbjudande för måsar för att äta och vila på. I sanden ser man allid några spår som fåglarna lämnat. Oftast går blicken över Göta älv till hamnen på andra sidan så att man lätt missar naturens teckningar.


Nästa photowalk: 16 november 2013 där temat är ”Längs Gustav II Adolfs Vallgrav”

Foto: Herbert Kårlin

torsdag, november 7

Photowalk Göteborg: Konst på Tånguddens klippor

Om man för några minuter glömmer vyn över Göta älv som Tångudden erbjuder och riktar sitt kameraobjektiv mot klipporna, upptäcker man naturens konst. Med olika lavararter skapar naturen sina egna konstverk, deras äldsta delar började att växa för över 100 år sedan och förändras under åren med naturens kraft.


Nästa photowalk: 16 november 2013 där temat är ”Längs Gustav II Adolfs Vallgrav”

Foto: Herbert Kårlin

onsdag, november 6

Photowalk Göteborg: Mellan Nya Varvet och Röda Sten

Vid en promenad med kameran i handen från Tångudden till Klippan, går man längs Göta älv. Mellan Nya Varvet och Röda sten finns det ett staket vid gångstigen som en gräns till vattnet. Ett foto uttrycker denna barriär mycket tydligt, även om man inte vet om älven eller fotografen är instängt.


Nästa photowalk: 16 november 2013 där temat är ”Längs Gustav II Adolfs Vallgrav”

Foto: Herbert Kårlin

tisdag, november 5

Photowalk Göteborg: Lilla Billingen vid Göta älv

Vid Lilla Billingen är kanonerna och befästningen bara ett minne. Här vid Göta älv hittar man Idag flera kontorsbyggnader där man har en fin utsikt över Göteborgs hamn. Carl-Henrik Månsson upptäckte under photowalken ”Från Tångudden till Klippans kulturreservat” ett bord  på en terrass vilket nästan är lika bra skyddat som en gammal befästning och som är privat egendom.


Nästa photowalk: 16 november 2013 där temat är ”Längs Gustav II Adolfs Vallgrav

Foto: Carl-Henrik Månsson

måndag, november 4

Photowalk Göteborg: Nya Varvet genom en spegel

Än i dag är Nya Varvet ett område med fartyg och båtar av olika slag. Julia Reinhart riktade sin kamera mot en spegel och får en omvänd verklighet, en bild som fotograferna fick med kamran från förr i tiden, och som man nu endast ser på ett museum. Julia själv ger sin bildserie namnet ”mirror, mirror”.


Nästa photowalk: 16 november 2013 där temat är ”Längs Gustav II Adolfs Vallgrav

Foto: Julia Reinhart

söndag, november 3

Photowalk Göteborg: Oljehamnen i Göteborg

Varje år anlöper 2500 tankfartyg med cirka 20 miljoner ton olja till Göteborgs oljehamn. När man betraktar hamnen på andra sidan av Göta älv genom Thomas Lejons foto, så försvinner raffinaderierna i fjärran och molnen över Hisingen dominerar. Även älven verkar på så sätt mycket bredare än i verkligheten.


Nästa photowalk: 16 november 2013 där temat är ”Längs Gustav II Adolfs Vallgrav”

Foto: Thomas Lejon

lördag, november 2

Photowalk Göteborg: Älvsborgsbron på ett annorlunda sätt

Antagligen är den 933 meter långa Älvsborgsbron en av de mest fotograferade sevärdheterna i Göteborg. De flesta fotografer försöker visa hela hängbron som en port in till staden. Vid photowalken ”Från Tångudden till Klippans Kulturreservat” Hittade Janne Sterner en ovanlig vinkel av bron.


Nästa photowalk: 16 november 2013 där temat är ”Längs Gustav II Adolfs Vallgrav”

Foto: Janne Sterner

fredag, november 1

Photowalk Göteborg: Stigen vid vägen

När man går promenadvägen med start vid Tångudden har man ofta bara ögon för vattnet och livet på och vid detsamma. Många fina fotoobjekt hittar du där. Det är så att man lätt glömmer att titta åt andra hållet. Jag vände kameran in mot land och fångade detta guldkorn, stigen som leder in mot bebyggelsen.


Nästa photowalk: 16 november 2013 där temat är ”Längs Gustav II Adolfs Vallgrav”

Foto och text:  Irene Kårlin