söndag, januari 5

Photowalk Göteborg: Bockkranen på Eriksberg

Bockkranen på Eriksberg som är byggd 1969 är idag ett landmärke i Göteborg som påminner om varvsindustrin på Hisingen. När man började att bygga det ”nya Eriksberg” integrerade arkitekterna bockkranen i bostadsområdet. Idag är bockkranen ett bygnaddsminne. I närheten av kranen finns det även fornlämningar som går tillbaka till 1600-talet.


Nästa photowalk: 18 januari 2014 där temat är ”Längs Göta älv, från Eriksberg till Lindholmen”

Foto: Herbert Kårlin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar